אופטיקה וגלים – המדע שמאחורי האור
תורת האור - אופטיקה וגלים
האור הנו אחת התופעות הפיזיקליות המעניינות ביותר שנחקרו ועדיין נחקרות בימינו.

התורה הפיזיקלית העוסקת בתופעות הקשורות לאור נקראת אופטיקה. תורה זו עוצבה בראשיתה על ידי חוקרים עוד מימי הביניים אשר ניסו לתת הסבר למהות האור, עיצבו עדשות אופטיות וחקרו אותן והסבירו תופעות אופטיות רבות ומגוונות. התורה עברה שינויים רבים במהלך מאה השנים האחרונות כאשר מספר תיאוריות (כגון: מהותו של האור כחלקיק וכגל) עלו על ידי פיזיקאים מוכרים. בקורס זה נסביר מספר תופעות בסיסיות הקשורות באור, נלמד על מרכיבי האור על פי תיאוריות שונות ונערוך סקירה היסטורית תוך התייחסות לגישות שונות הנוגעות למהות האור.