פסיכולוגיה נורמאלית ואבנורמאלית
התנהגות האדם מורכבת מאוד ושונה מאדם לאדם. הפסיכולוגיה, כתחום מחקרי וטיפולי, מנסה להבין ולתאר את ההתנהגות, להסבירה, לחזותה ואף להשפיע עליה.

בקורס נסקור את מושגי היסוד והגישות העיקריות בפסיכולוגיה. נחשף לתכנים נבחרים מתחומים שונים בפסיכולוגיה, ובמהלכו תיערך לתלמידים היכרות עם תחומי הפסיכולוגיה השונים כדוגמת תיאוריות אישיות, תיאוריות למידה, התפתחותה של הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית ופסיכופתולוגיה. בקורס נצפה בסרטי קולנוע המתארים התנהגויות אבנורמאליות וננסה לנתח יחדיו את התופעות בהתאם לחומר הנלמד במהלך הקורס.