אסטרופיזיקה: מדע החלל והתעופה
חקר היקום הינו נושא המעסיק מדענים רבים משחר ההיסטוריה. במרוצת השנים פיתחו בני האדם תיאוריות פיזיקאליות רבות במטרה להבין את הסביבה הפיזית הקרובה והרחוקה מהפלנטה שלנו.כתוצאה מכך, נוצר מידע רחב העוסק בתחומים רבים ומגוונים- החל ממדידת מרחקים והכרת מבני כוכבים ועד ללימוד המבנה של צבירי גלקסיות רחוקות. במהלך הקורס, נכיר את התפתחות האסטרונומיה מימי קדם ועד ימינו אנו.נלמד על סולם המרחקים באסטרונומיה ומערכת הקואורדינאטות השמימיות. נערוך היכרות עם המבנה הכללי של מערכת שמש במודלים הקיימים להיווצרותן וכן נלמד על חוקי הקרינה של גוף שחור וחשיבותם למדידות אסטרופיזי קליות. כמו כן, נלמד על התפתחותם של כוכבים (דיאגראמת  HR) ונסכם במבוא לקוסמולוגיה.