מבוא לתכנות אתרי אינטרנט
תכנות אתרי אינטרנט הקורס יקנה כלים לבניית אתרים באינטרנט בשפות HTML ו-JavaScript, השפות הסטנדרטית לבניית אתרים. בקורס ישולבו גם תכנות אתרי אינטרנט, הרצאות העשרה בנושאים שונים, כגון: רשת האינטרנט - כיצד הפך העולם לכפר גלובלי קטן?, כיצד לעצב נכון אתר אינטרנט?, כיצד להציג את עבודתי מול קהל? תלמידים ילמדו עקרונות שפת HTML, מבנה כללי של קובץ HTML, עיצוב טקסט – גופן, צבע, גודל, רקע, הוספת תמונה, הוספת קישור – פנימי וחיצוני, טפסים, מסגרות, טבלאות, תבניות עיצוב. עקרונות שפת JavaScript, משתנים, תנאים, חלונות, תקשור בין חלונות, לולאות מערכים, פונקציות, טפסים. התלמידים יבחרו נושא וייבנו אתר המציג את הנושא מזוויות ראיה שונות. לבסוף יציגו התלמידים את האתר בכנס מול קהל.