מבוא לפיתוח סימולציות
לימוד שפת מטלב ככלי לתכנות מדעי, משתני מטלב, תנאים ולולאות. שימוש בספריה הגרפית. הגדרת בעיות מעולם מדעי המחשב, פתרונם והצגת הפתרון תוך שימוש בספריה הגרפית. ביצוע פרויקט מדעי.