משפט, תקשורת ופוליטיקה
מבוא להכרת המערכת המשפטית והפוליטית בישראל, ונקודות ההשקה שלה עם התקשורת ותפקידיה.

בקורס ננסה להבין את מבנה המערכת השלטונית בישראל, בעיקר תוך התמקדות במערכת המשפטית. מי הם הגופים המרכיבים אותה, מה מערכת היחסים ביניהם, ומה המשמעות כלפי הציבור. ילמדו מושגי יסוד משפטיים, בנוסף לניסיון להכיר את המשפט כגורם משמעותי בחיי האזרח. כל זאת תוך מבט לאירועים הרלוונטיים מחיי היום יום. יעשה שימוש בסיטואציה של משפט מבוים, יבחנו כתבי תביעה והגנה, ניסוח הצעת חוק. בנוסף נבחן את פעילותה של התקשורת הישראלית, בהקשר המשפטי והקשרים אחרים, תוך הבנה של האינטרסים המניעים אותה, מנקודת המבט של העיתונאי.