לוגיקה ומספרים
לוגיקה הינה תורת ההיגיון, מכאן במהלך קורס זה נפתח את בסיס החשיבה שלנו בעזרת מספר כלי לוגיקה שונים.
ראשית, נלמד על שלושת מצבי הבסיס בלוגיקה (טאוטולוגיה, קונטיגנציה וסתירה פנימית). לאחר מכן נעזר במצבים אלה בכדי לפתור מגוון חידות לוגיות ונכיר את מושג הפרדוקס.
שנית, נכיר את עקרונות הבסיס של תורת הקבוצות ונשתמש בעקרונות אלה לשם פתירת חידות לוגיות נוספות.
שלישית, ניגע בתורת ההסתברות ובהשלכותיה לחיי היום-יום.
את כל אלה נתבל בנגיעות מעולם משחקי חשיבה מתמטיים ומעולם תולדות המתמטיקה, כגון: פתרון בעיות מתמטיות בתקופה הרטורית, ריבוע המעגל, הכפלת הקובייה ומשפט פיתגורס בתקופה הפיתגוראית, נוסחת הרון ועוד.