חקירות מתמטיות: השערות והוכחות
כמו במדע אחר במתמטיקה ניתן לגלות תכונות של אובייקטים שונים על בסיס ניסוי והכללות של תוצאות הניסוי.

עיסוק בחקירה מתמטית מפתחת חשיבה יצירתיות הקשורה להעלאת רעיונות חדשים וחשיבה ביקורתית הקשורה לבדיקת השערות שהועלו.

בקורס נחקור שאלות כמו: בין כל המלבנים בעלי שטח נתון מה הוא המלבן בעל שטח מקסימאלי? בכמה דרכים יכול עכבר להגיע לגבינה? ועוד...