מבוכים, חידות ופרדוקסים
עולם המתמטיקה טומן בתוכו סודות רבים ומעניינים. מטרת הקורס לגרום לתלמידים לחשוף את הסודות האלה ולהבינם. דרך זו תעורר עניין, הנעה והנאה בלימוד מתמטיקה ותתרום לפיתוח חשיבה מתמטית אצל משתתפי הקורס, תוך העשרה והעמקה של הידע המתמטי שלהם מעבר לתכנית הלימודים בביה"ס. במהלך הקורס ייחשפו התלמידים לבעיות מתמטיות לא שגרתיות, יתמודדו עם פרדוקסים מתמטיים ולוגיים, יתנסו בחקירות ובהכללות. כדי לפתור את הבעיות יצטרכו התלמידים לתרגמן לשפה מתמטית ולמצוא דרך מתאימה, ולאו דווקא שגרתית, לפתרון. כמו כן, ישתתפו התלמידים בקסמים שונים, אשר הסברם טמון בתופעה מתמטית זו או אחרת. הם ילמדו להסבירם ולערוך אותם בעצמם. אחת למספר מפגשים ישתתפו התלמידים בתחרויות מתמטיות בקבוצות קטנות. בתחרויות אלה הם לא רק ילמדו להתמודד עם אתגרים מתמטיים , אלא גם לעמוד במשימות של עבודה קבוצתית, ניהול ותכנון. התלמידים יעשירו ויעמיקו את הידע המתמטי שלהם מעבר לתכנית הלימודים בביה"ס.