סודות מן העבר – ארכיאולוגיה
1
סודות מן העבר – ארכיאולוגיה
. חוף הים הארץ-ישראלי בראי הארכיאולוגיה

בשיעורים נכיר אתרי מפתח בחוף הים הארץ ישראלי. ננסה להבין את המניעים להקמת ערים אלה ובחירת מיקומם. נלמד גם על הפעילות הימית שהתקיימה לאורך החוף ובכלל באגן הים התיכון, כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרות הנוסעים ועולי הרגל. נכיר את תיאוריהן של הערים העתיקות מציורים וסיפורים של עולי הרגל. נכיר אלים ויצורים ימיים ונלמד את סיפוריהם המיתולוגיים והשתקפותם באמנות הויזואלית. ננסה להבין כיצד השפיעה האמונה באלה על תושבי ערי החוף והימאים. עוד נכיר במהלך השיעורים ממצאים ארכיאולוגיים המלמדים על עברן המפואר של הערים (פסיפסים, מטבעות, מצודות ופסלים).

2. אמנות עתיקה וקלאסית
במסגרת קורס זה נכיר את האמנות שאפיינה את התרבות המצרית, המסופוטמית, היוונית, הרומית והביזאנטית. במהלך כל השיעורים נצפה בצילומים רבים מהארץ והמעולם לצורך המחשת הנושא.