משחקי חשיבה אסטרטגיים

משחקי אסטרטגיה דורשים מהשחקנים יכולת לוגית גבוהה, יכולת ניתוח מצבים, יצירתיות ושימוש בקשת של טכניקות לפתרון בעיות.

בקורס נשחק במגוון משחקי חשיבה (ללא כל אלמנט של מזל) כגון אבאלון ומנקלה, וכן במשחקים שהתלמידים יבחרו ויביעו בהם עניין מיוחד.

ננתח את אסטרטגיות הניצחון והעקרונות המתמטיים העומדים מאחוריהן. ננסה לגבש מספר אסטרטגיות ונחקור את ההבדלים ביניהן. נציג שלבים קריטיים במשחקים השונים ונדון בשאלות כגון חשיבות מהלך הפתיחה והגעה לניצחון במצבים מסוימים.

בסיום הקורס התלמידים יוכלו לנתח ולהציג מגוון אסטרטגיות משחק.