תופעות פסיכולוגיות בראי המדע והקולנוע
מי אנחנו? מה עושה אותנו אנושיים? כיצד נקבעת ומתפתחת האישיות שלנו? מדוע אנחנו בוחרים להתנהג בצורה מסוימת?  מהי נורמליות ומהי אבנורמליות? ועוד ועוד.
בקורס יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות קלאסיות המסבירות את מורכבות נפש האדם. כמו כן, נעסוק בתופעות ומושגים פסיכולוגיים  תוך התייחסות לניסויים גדולים שנערכו בתחום הפסיכולוגיה ולסרטי קולנוע המדגימים תופעות פסיכולוגיות מעניינות.